Keyboard and Mouse

Quy Trình

Cung Cp Dịch Vụ

.

.

.

Chọn gói,

địa điểm & thời gian

Nhân viên xác nhận thông tin 

qua điện thoại

.

.

.

Nhân viên đến thử việc

trong 03 ngày 

.

.

.

Đánh giá, điều chỉnh nhân sự/ nội dung nếu có & kí hợp đồng, thanh toán

.

.

.

Nhân viên liên hệ CSKH

theo định kì

Keyboard and Mouse

08 9985 8896

  • White Facebook Icon

Find us on Facebook

3055392.jpg

CONTACT US

7 Nguyen Thi Minh Khai, Dist.1, HCMC

Info@ChuyenTam.com.vn

Thanks for submitting!