chinh-sach-bao-mat.jpg

Giúp Việc Chuyên Tâm | ChuyenTam.com.vn (bao gồm cả nền tảng website, và điện thoại) cam kết sẽ bảo mật những thông tin riêng tư của bạn. Bạn vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

Thu thập thông tin cá nhân

 

 •  Các thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:

  • Hỗ trợ bạn khi đặt dịch vụ

  • Giải đáp thắc mắc của bạn

  • Cung cấp cho bạn thông tin mới nhất của chúng tôi

  • Xem xét và nâng cấp nội dung và giao diện của website

  • Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các dịch vụ của Giúp Việc Chuyên Tâm

Sử dụng thông tin cá nhân

 • Giúp Việc Chuyên Tâm thu thập & sử dụng thông tin cá nhân với mục đích phù hợp & tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.

 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý khách dưới các hình thức như email, điện thoại, tin nhắn... Quý khách cũng có thể nhận được email cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng... nếu quý khách đăng ký nhận email thông báo.

 • Ngoại trừ các trường hợp về "Sử dụng thông tin cá nhân" như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách ra ngoài.

 • Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên công ty.